Legal services

Pensioen Advies Groep Legal Services (PAGLS) verstrekt juridische ondersteuning op pensioengebied aan professionele beroepsgroepen, zoals pensioenadviseurs, advocaten en accountants. Ook bedrijven en ondernemingsraden met specifieke pensioenvraagstukken zijn bij PAGLS aan het juiste adres.

Pensioen is een vakgebied waar een omvangrijke en zeer uiteenlopende hoeveelheid wet- en regelgeving op van toepassing is. Professionele partijen hebben dan ook in toenemende mate behoefte aan gespecialiseerde ondersteuning op pensioengebied. Door onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij bij uitstek in staat complexe theorie toe te passen op concrete praktijksituaties en daarmee te voorzien in die specifieke ondersteuning.

PAGLS is een initiatief van Jaap Cuperus en Flip Ackema. Voor meer informatie over Jaap zie www.pensioenadviesgroep.nl. Flip voert de directie over PAGLS en is als consultant verantwoordelijk voor het behandelen van pensioenvraagstukken, het geven van trainingen en het up-to-date houden van de pensioenkennis van diverse pensioenadvieskantoren. In de afgelopen 10 jaar heeft hij als senior pensioenconsultant en hoofd vaktechniek veel ervaring op dit terrein opgedaan en is vele cliënten tot volle tevredenheid van dienst geweest. Voorts treedt hij regelmatig op als spreker op seminars en andere pensioenbijeenkomsten.

Pensioen Advies Groep Legal Services houdt zich niet bezig met advies in de zin van de Wft
en geeft dan ook geen oordeel over pensioen- en/of verzekeringsproducten.


Pensioen Advies Groep Legal Services BV
Tijnjedyk 89, 8936 AC  Leeuwarden  |  Telefoon: 058 – 216 15 01  |   info@pagls.nl